LOOGIKA

Loogika on võime mõelda ja arutleda järjekindlalt ja järjekindlalt. Iga päev seisab inimene silmitsi loogiliste probleemide lahendamisega. Seetõttu on loogikaülesannete lahendamise oskus vajalik, et tulla toime mitte ainult õpingutega, vaid ka erinevates elusituatsioonides.

Arenenud loogikaga laps võrdleb soodsalt oma eakaaslastega ja saavutab edu, mistõttu on vaja arendada lapse loogilisi võimeid juba varakult.

Kui soovite, et teie laps väljendaks täpselt oma mõtteid, oskaks oma arvamust argumenteerida ja oleks matemaatikaga sõber, tooge ta meie Intellektuaalse Arengu Keskusesse «Pythagoras» ringi «Loogika».

Meie Keskuses toimuvad ringis «Loogika» tunnid neljas vanusekategoorias — koolieelikud (4-5-aastased ja 6-7-aastased) ja nooremad õpilased (1.-2. ja 3.-4. klass).

Koolieelikute rühmades toimuvad tunnid mänguliselt piltide, esemete skemaatilise kujutamise ning väljamõeldud esemete, mõistatuste ja rebussidega. Loogikamängud ja ülesanded õpetavad arutlema, võrdlema, võrdlema ja üldistama objekte, nende märke ja erinevaid olukordi, välistama, analüüsima. Mälu areneb, silmaring ja sõnavara laienevad.

Noorematele õpilastele mõeldud tundides on loogikaülesandeid ja harjutusi, mõistatusi, ristsõnu. Areneb oskus analüüsida ja üldistada, märgata mustreid, otsida erinevaid lahendusi, kujundada strateegiat, püstitada hüpoteese ja neid kontrollida ning teha järeldusi. Samuti avardub silmaring, areneb vaatlus, ruumitaju ja kujutlusvõime, tähelepanu. Lapsed õpivad lahendama ebastandardseid intellektuaalseid ülesandeid ja nn olümpiaadiülesandeid.

Tunnid toimuvad väikestes 5-6-liikmelistes rühmades. Rühmad moodustatakse võrdse arengutasemega lastest. Maksumus on 27 eurot kuus.